Operari/a sector alimentació (amb certificat de discapacitat ≥33%)

Inserta Empleo Carlet

Inscripcions tancades

Treball en línia d'alimentació. Muntatge de caixes per a l'embalatge del producte final.

Funcions

- Encaixat dels diferents productes.

- Alimentació amb producte a les caixes ubicades a les línies d'envasament per al seu posterior encaixat.

- Paletitzat de caixes.

- Execució de les Ordres de Treball i/o tasques que se'ls assigna.

- Seran responsables de la realització dels processos segons els requeriments de qualitat establerts.

- Ubicació del material no conforme als contenidors habilitats a aquest efecte.

- Compliment del que estableixen les Instruccions de treball: Pautes de Qualitat, Fulls d'Embalatge, normes de PRL, normativa interna de l'empresa, etc.

- Emplenar parts de treball: Operacions realitzades, incidències en utillatge, temps treballat, treball a no control, temps d'absència i el seu motiu, retreballs, observacions, etc.
S'ofereix

- Contracte temporal de foment d'ocupació per a persona amb discapacitat.

- Salari brut de 16000-18000 €.

- Jornada de torns rotatius.

Requisits

- Certificat de discapacitat ≥33%.