AVÍS LEGAL

OBJECTE

El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web www.laboraenruta.es, del qual és titular RH EN POSITIU.

La navegació pel lloc web de LABORA en ruta li atribuïx la condició d'USUARI del mateix i comporta la seua acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en este avís legal, advertint que estes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de RH EN POSITIU, i en este cas es procedirà a la seua publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels servicis oferits des d'este lloc web.

L'usuari, a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà enfront de RH EN POSITIU o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se a conseqüència de l'incompliment d'esta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, podent RH EN POSITIU denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.


IDENTIFICACIÓ

RH EN POSITIU, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

La seua representació social és: ALBERTO HEREDIA BORT

El seu NIF és 53224606F

El seu domicili social està en: AV FRANCISCO TARREGA, 44 – 12540 VILA-REAL (CASTELLÓ)


COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Email: info@laboraenruta.es

Telèfon: 961 16 27 38

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i RH EN POSITIU es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzen a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus servicis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, RH EN POSITIU pot condicionar la utilització d'alguns dels servicis oferits en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

L'usuari garantix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a RH EN POSITIU i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i servicis de RH EN POSITIU i a no emprar-los per a, entre altres:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
 • Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, desbaratar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de RH EN POSITIU o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus servicis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals RH EN POSITIU presta els seus servicis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de RH EN POSITIU o de tercers i, si és el cas, extraure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de RH EN POSITIU o de tercers.
 • Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.
 • Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que medie la seua prèvia sol·licitud o consentiment.
 • Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constituïxen una obra la propietat de la qual pertany a RH EN POSITIU, sense que puguen entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

  En definitiva, els usuaris que accedisquen a este lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si és el cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·len a servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de cap mena d'explotació.

  Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de RH EN POSITIU, sense que puga entendre's que l'ús o accés al mateix atribuïsca a l'usuari dret algun sobre estos.

  La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

  L'establiment d'un enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre RH EN POSITIU i el propietari del lloc web en la qual s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part de RH EN POSITIU dels seus continguts o servicis.

  RH EN POSITIU no es responsabilitza de l'ús que cada usuari els done als materials posats a disposició en este lloc web ni de les actuacions que realitze sobre la base d'estos.


  EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

  El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca plenament l'accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

  RH EN POSITIU exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

  La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'haja accedit a través del lloc web o dels servicis que s'oferixen.

  La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

  L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode ejemplificativo, RH EN POSITIU no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

  Així mateix, RH EN POSITIU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora d'esta web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en esta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que oferix este lloc web. RH EN POSITIU no garantix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggerix, convida o recomana la visita a estos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. RH EN POSITIU no es responsabilitza de l'establiment d'enllaços per part de tercers.


  PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

  En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a RH EN POSITIU identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.


  PUBLICACIONS

  La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substituïx la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constituïxen l'únic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en este lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.


  LEGISLACIÓ APLICABLE

  Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el Castellà.