Operari/a - sector carni

Paletas Marpa Benifaió

Inscripcions tancades

Funcions

Desenvolupar les funcions pròpies del treball de verificació de peces (mur de qualitat).

 • Realitzar el control de qualitat del correcte feinejat del producte i de la presència d' olors no estàndard.
 • Identificar aquell producte en el qual s'hi haja identificat necessitat de reprocés.

Desenvolupar les funcions pròpies del treball de premsat:

 • Muntar i desmuntar l'equip (premsa) tant a l'inici com al final del torn i en les neteges.
 • Dur a terme el premsat del producte segons l' estàndard marcat.
 • Realitzar una verificació del correcte feinejat i retornar a la línia aquell producte que necessita reprocés.
 • Revisar la integritat del tefló separador i retirar els danyats, si escau.

Desenvolupar les funcions pròpies del treball de recollida de bloc:

 • Realitzar el paletitzat de la línia de taco.
 • Retirar de la línia per a la seva inspecció el producte que té rebuigs pel detector de metalls.
 • Verificar l' absència de cossos estranys superficials prèviament a l' envasament del bloc.
 • Realitzar els canvis de film que siguen necessaris segons indicacions de l' Empresa
 • Recopilar el film de plàstic rebutjat per a la seva posterior gestió.

Desenvolupar les funcions pròpies del treball tallat, envasat i encaixat de taco:

 • Envasar el producte a través de termo segelladora d' acord amb els estàndards establerts
 • Encaixat manual segons estàndards establerts garantint el flux de la línia.
 • Registrar en el sistema de control de producció les partides consumides.
 • Introduir en l' etiquetatge els valors dels camps variables: data, ID i núm. de taco.
 • Reposar els consumibles de la màquina etiquetadora.
 • Pesatge i classificació de minves.
 • Classificació de producte que no compleix els estàndards establerts.

S'ofereix

 • Horari: Torns rotatius de Dilluns a Divendres: M i V
 • Salari: 19.000€ - 22.000€ Brut/any
 • Tipus de contracte: indefinit, jornada intensiva – indiferent
 • Beneficis socials: Comentarem en entrevista

Requisits

 • Estudis mínims: Educació Secundària Obligatòria
 • Experiència mínima: Almenys 1 any realitzant les funcions del lloc. 
 • Experiència en tall de producte carni amb ganivet, serra i/o guillotina en línia de producció.
 • Imprescindible resident a: Província Lloc Vacant

Coneixements necessaris

 • Carnisseria
 • Ganivet
 • Alimentació
 • Control de Qualitat
 • Traçabilitat